Vodomjer prirubnički

Prirubnički vodomjer tipa Woltman, s horizontalnom impelernom osovinom, paralelnom s osovinama cijevi. Prirubnički vodomjeri se odlikuju modernom konstrukcijom i tehnološkim rješenjima koja ih čine dugotrajnima i savršeno otpornima, a rade s odašiljačima impulsa i daljinskim sustavom za očitanje podataka mjerenja.

Vodomjeri su namijenjeni za industrijska mjerenja potrošnje hladne vode do 30 stupnjeva i tople vode do 130 stupnjeva pri relativno normalnim i jačim protocima. Konstrukcija vodomjera nudi mogućnost montaže na horizontalne, vertikalne i kose vodoopskrbne sustave s brojilom postavljenim prema gore, postrance ili u srednjem položaju H-V.