Roto reviziono okno DN1000

Roto okna izrađena su od polipropilena PP i polietilena PE prema standardu HRH-EN 13598-1 i HRN-EN 13598-2.

Roto okna imaju različite mogućnosti primjene i to:

– Sanitarno – kanalizacijski sustavi

– Deponije

– Kemijska postrojenja

– Sanacija dotrajalih kanalizacijskih sustava

– Vodomjerni sustavi