Regulatori tlaka

Regulator tlaka je uređaj za regulaciju tlaka u plinskoj instalaciji ugrađen na plinskom priključku ispred plinske instalacije.

Regulatori tlaka plina usklađeni su s normama DIN 3380/81 i DIN 33822.

  • zaštita od nestanka plina
  • sigurnosni zatvorni ventil
  • sigurnosni ispusni ventil ili sigurnosna membrana
Kategorije: ,