Plinomjeri

Plinomjer je naprava za mjerenje potrošnje UNP-a, koja se postavlja u plinski ormarić na fasadu objekta. Namjena plinomjera je da mjeri Vašu stvarnu potrošnju UNP-a i u svakom trenutku omogućava izračun troškova potrošenog UNP-a.

1. plinomjeri s mijehom,
2. rotacioni plinomjeri,
3. turbinski plinomjeri.

Kategorije: ,