PE100 T-egal 45° SDR11, SDR17

Spigot spojni komadi služe za spajanje vodovodnih, plinskih i kanalizacijskih pehd cijevi. Osim toga mogu se koristiti kod transportnih i industrijskih vodova, na podmorskim ispustima, na skijalištima za pripremu umjetnog snijega, na odlagalištima otpada,…

Sa cijevima se spajaju uz pomoć elektrospojnica ili sučeonim zavarivanjem.

Proizvode se od PE100 materijala.

Opis

d Artikl Br L le Z s Težinat Kutija
mm mm mm mm mm kg Komada
63 001 117 0045 0063 254 63 164 5,8 0,474 22
75 001 117 0045 0075 284 70 185 6,8 0,693 20
90 001 117 0045 0090 321 79 213 8,2 1,150 11
110 001 117 0045 0110 376 82 251 10,0 1,964 9
125 001 117 0045 0125 412 87 277 11,4 2,860 5
160 001 117 0045 0160 531 98 356 14,6 6,350 3
180 001 117 0045 0180 578 105 394 16,4 8,590 2
200 001 117 0045 0200 630 112 430 18,2 11,350 2
225 001 117 0045 0225 692 120 475 20,5 15,790 1
250 001 117 0045 0250 729 129 507 22,7 20,130 1

d Artikl Br L le Z s Težina Kutija
mm mm mm mm mm kg Komada
63 001 115 0045 0063 254 63 164 3,8 0,342 22
75 001 115 0045 0075 284 70 185 4,5 0,502 20
90 001 115 0045 0090 321 79 213 5,4 0,840 11
110 001 115 0045 0110 376 82 251 6,6 1,433 9
125 001 115 0045 0125 412 87 277 7,4 2,125 5
160 001 115 0045 0160 531 98 356 9,5 4,700 3
180 001 115 0045 0180 578 105 394 10,7 6,470 2
200 001 115 0045 0200 630 112 430 11,9 8,580 2
225 001 115 0045 0225 692 120 475 13,4 11,920 1
250 001 115 0045 0250 729 129 507 14,8 14,840 1