PE100 Stepenasta redukcija SDR11, SDR17

Spigot spojni komadi služe za spajanje vodovodnih, plinskih i kanalizacijskih pehd cijevi. Osim toga mogu se koristiti kod transportnih i industrijskih vodova, na podmorskim ispustima, na skijalištima za pripremu umjetnog snijega, na odlagalištima otpada,…

Sa cijevima se spajaju uz pomoć elektrospojnica ili sučeonim zavarivanjem.

Proizvode se od PE100 materijala.

Opis

D4 D1 Artikl Br D2 D3 L1 L2 L3 L4 Z
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
225 160 001 117 1081 0228 180 200 36 36 36 36 171,0
315 225 001 117 1081 0318 250 280 36 36 36 36 171,0
450 315 001 117 1081 0453 355 400 36 36 36 52 176,0
630 450 001 117 1081 0633 500 560 36 36 36 72 200,0
D4 D1 Artikl Br D2 D3 S1 S2 S3 S4 Težina Kutija
mm mm mm mm mm mm mm mm kg Komada
225 160 001 117 1081 0228 180 200 14,6 16,4 18,2 20,5 1,7 1
315 225 001 117 1081 0318 250 280 20,5 22,7 25,4 28,6 3,7 1
450 315 001 117 1081 0453 355 400 28,6 32,3 36,4 40,9 8,3 1
630 450 001 117 1081 0633 500 560 40,9 45,5 50,8 57,2 19,3 1

D4 D1 Artikl Br D2 D3 L1 L2 L3 L4 Z
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
225 160 001 115 1081 0228 180 200 36 36 36 36 171,0
315 225 001 115 1081 0318 250 280 36 36 36 36 171,0
450 315 001 115 1081 0453 355 400 36 36 36 52 180,0
630 450 001 115 1081 0633 500 560 36 36 36 72 208,0
900 630 001 115 1081 0903 710 800 36 36 36 86 194,0
D4 D1 Artikl Br D2 D3 S1 S2 S3 S4 Težina Kutija
mm mm mm mm mm mm mm mm kg Komada
225 160 001 115 1081 0228 180 200 9,5 10,7 11,9 13,4 1,3 1
315 225 001 115 1081 0318 250 280 13,4 14,8 16,6 18,7 2,5 1
450 315 001 115 1081 0453 355 400 18,7 21,1 23,7 26,7 5,8 1
630 450 001 115 1081 0633 500 560 26,7 29,7 33,2 37,4 14,0 1
900 630 001 115 1081 0903 710 800 37,4 42,1 47,4 53,3 31,0 1