PE100 Elektro T-reducirani 90° SDR11

Elektrofuzijski spojni komadi služe za spajanje vodovodnih, plinskih i kanalizacijskih pehd cijevi. Osim toga mogu se koristiti kod transportnih i industrijskih vodova, na podmorskim ispustima, na skijalištima za pripremu umjetnog snijega, na odlagalištima otpada,…

Proizvode se od PE100 materijala.

Opis

d1 d2 Artikl Br D Z le1 le2 Težinat Kutija
mm mm mm mm mm mm kg Komada
50 40 001 117 2042 0051 64 138 43 49 0,300 25
63 50 001 117 2042 0064 82 164 49 55 0,330 18
63 40 001 117 2042 0065 82 164 49 49 0,310 24
63 32 001 117 2042 0066 82 164 49 44 0,300 24
75 63 001 117 2042 0076 95 189 55 63 0,520 14
90 63 001 117 2042 0092 112 210 65 63 0,740 8
110 90 001 117 2042 0111 139 260 72 79 1,330 6
110 63 001 117 2042 0113 139 260 72 63 1,220 8
125 110 001 117 2042 0126 160 268 77 82 1,630 4
125 90 001 117 2042 0127 160 268 77 79 1,550 4
125 63 001 117 2042 0129 160 268 77 63 1,440 4
160 110 001 117 2042 0163 195 320 86 82 2,890 2
160 90 001 117 2042 0164 195 320 86 79 2,790 2
160 63 001 117 2042 0166 195 320 86 63 2,700 2
180 125 001 117 2042 0183 230 340 88 87 3,830 2