PE100 Elektro T-egal 90° SDR11

Elektrofuzijski spojni komadi služe za spajanje vodovodnih, plinskih i kanalizacijskih pehd cijevi. Osim toga mogu se koristiti kod transportnih i industrijskih vodova, na podmorskim ispustima, na skijalištima za pripremu umjetnog snijega, na odlagalištima otpada,…

Proizvode se od PE100 materijala.

Opis

d Artikl Br D Z le1 le2 Težina Kutija
mm mm mm mm mm kg Komada
20 101 117 2041 0020 44 98 35 65 0,130 75
25 101 117 2041 0025 44 98 35 65 0,120 75
32 101 117 2041 0032 44 98 35 65 0,100 50
40 101 117 2041 0040 52 131 44 59 0,163 18
50 001 117 2041 0050 64 138 43 55 0,190 25
63 001 117 2041 0063 82 164 49 63 0,360 20
75 001 117 2041 0075 95 189 55 70 0,550 14
90 001 117 2041 0090 112 210 65 79 0,820 7
110 001 117 2041 0110 139 260 72 82 1,450 6
125 001 117 2041 0125 160 268 77 87 2,240 4
160 001 117 2041 0160 195 320 86 98 3,340 2
180 001 117 2041 0180 230 340 88 105 5,300 2