PE100 Elektro redukcija SDR11

Elektrofuzijski spojni komadi služe za spajanje vodovodnih, plinskih i kanalizacijskih pehd cijevi. Osim toga mogu se koristiti kod transportnih i industrijskih vodova, na podmorskim ispustima, na skijalištima za pripremu umjetnog snijega, na odlagalištima otpada,…

Proizvode se od PE100 materijala.

Opis

d1 d2 Artikl Br D1 D2 le1 le2 Z Težina Kutija
mm mm mm mm mm mm mm kg Komada
25 20 101 117 2080 0026 34 29 38 36 77 0,035 75
32 25 101 117 2080 0033 43 34 39 37 77 0,052 75
32 20 101 117 2080 0034 43 29 40 36 77 0,048 75
40 32 101 117 2080 0041 52 43 46 43 84 0,104 100
50 40 101 117 2080 0051 62 52 46 42 91 0,092 80
50 32 101 117 2080 0052 62 44 46 40 91 0,087 80
63 50 101 117 2080 0064 78 62 52 48 102 0,138 60
63 40 101 117 2080 0065 77 52 52 45 102 0,103 60
63 32 101 117 2080 0066 78 44 52 44 102 0,130 60
90 63 101 117 2080 0092 110 79 62 55 123 0,300 35
110 90 101 117 2080 0111 134 111 71 63 138 0,535 20
110 63 001 117 2080 0113 135 80 71 53 158 0,540 24
125 90 101 117 2080 0127 152 112 75 62 145 0,700 12
180 125 101 117 2080 0183 216 157 115 90 221 2,090 4