Okna s tijelom od cijevi

Kanalizacijska okna izrađena sa tijelom od korugirane cijevi i roto ili brizganom bazom upotrebljavaju se kod kanalizacijskih sistema za gravitacijsku odvodnju fekalnih i oborinskih voda iz stambenih objekata, te za slivne i otpadne vode iz industrijskih postrojenja. Kanalizacijska okna omogućuju zračenje, čišćenje, održavanje i pristup kanalizacijskim cijevima: DN1000, DN800, DN600/DN630, DN400 izrađeni od sljedećih dijelova ( korugirana cijev i baza).

Kategorija: