Kućni priključak DN600

Kućni priključci su izrađeni od polipropilena PP i polietilena PE.

Kućni priključci služe za kontrolu i održavanje pojedinačnik kanalizacijskih priključaka.