Crpna stanica

Crpna stanica (precrpna stanica) je spremnik opremljen sa crpkama, upravljačkim električnim ormarićem, , senzorima razine ili nivo regulatorima, mogućim daljinskim nadzorom i cjevovodom. Otpadne vode nakon internog kućnog cijevovoda priključuju se na cijevovod javne kanalizacije i njime teku uz pomoć gravitacije. Crpna stanica se upotrebljava gdje ne postoji mogućnost povezivanja gravitacijskim cijevovodom. Postoji mnogo vrsti pumpi za mokru i suhu izvedbu.
Crpna stanica, ili pumpna stanica, koriste se za podizanje otpadne vode s niže na višu razinu, osobito kad visina ispusta ne zadovoljava mogućnost gravitacijskog toka ili kad bi izgradnja takavog sustava rezultirala pretjeranim iskopom i višim troškovima gradnje.
Oprema i sustavi crpne stanice često se instaliraju u ograđene strukture.
Često se koriste centrifugalne pumpe. Sustav crpne stanice s dvije pumpe ima više prednosti i veću sigurnost od sustava sa jednom crpkom zbog naizmjeničnog rada i pogona u nuždi.
Za otpadne vode koriste se jednokanalne, dvokanalne, crpke sa otvorenim radnim kolom (vortex impeler) i crpke opremljene sjeckalicama (grinder) ovisno procesnim karakteristikama (pretretirana ili ne ), visinskoj razlici itd.
Osnovni elementi precrpnih stanica za otpadne vode su okna, otpadne vode, kanalizacije i pumpe npr.sjekačice.
Sabirni spremnik obično je lociran u najnižem dijelu objekta poput podrumske prostorije i služi za akomulaciju i podizanje vode na potrebni nivo.
Crpka za otpadne vode konstruirana je za prijenos prethodno obrađene vode do sustava za njezin daljnji tretman.
Kod nekih tipova crpki (slobodni prolaz) krute tvari mogu biti transportirane u svom punom obliku.
Pumpe opremljene sjeckalicama smanjuju veličinu krutih tvari u otpadnoj vodi i usitnjavaju ih, ali zahtijevaju i veću snagu od ostalih.
Ovisno o modelu može biti potopna ili u suhoj izvedbi gdje je povezana cijevnim priključkom na spremnik, a ona je smještena u suhom prostoru.
Postoje različite vrste konstrukcije, materijala i namjene crpki.
Pumpe i cijevovod međusobno je potrebno povezati ventilima (nepovratni, ručni). Većina instaliranih pumpi zahtijeva električno napajanje i sustav za kontrolu.
Precrpne stanice mogu biti opremljene sa zvučnim i vizualnim alarmima, kao i sustavom za daljinsku dojavu koji će automatski obavijestiti osoblje u slučaju kvara na opremi.
Vrlo je važno osigurati kontrolu mirisa i sustav odzrake.