Crpna stanica

Crpna stanica je postrojenje za podizanje tekućina s niže razine na višu. U vodoopskrbnom sustavu crpna stanica služi za crpenje vode iz bunara, rijeka, nisko položena izvora, te za potiskivanje u vodospremnik. Kod kanalizacijskog sustava služi za podizanje otpadnih voda iz dubljega kolektora i za potiskivanje na višu razinu odvodne kanalizacije. U industriji služi za podizanje i tlačenje različitih vrsta tekućina (ulje, mazut, benzin,kemikalije). Građevina u kojoj je smještena crpna stanica ima, ovisno o učinku (kapacitetu), prostore za smještaj strojeva (crpke , pogonski strojevi- elektromotori ili motori s unutarnjim izgaranjem, dizelski agregati agregati, kompresori …), te pomoćne prostore (radionice, kotlovnice, ventilacijske komore, prostori za transformatore , sanitarije, smještaj osoblja). Na crpnu stanicu spojen je s jedne strane usisni cjevovod , a s druge stranetlačni cjevovod . U zatvaračnicu (zasunsku komoru) smješteni su zatvarači na cjevovodima. Za crpenje tekućina najviše se koriste centrifugalne crpke , a za crpenje iz većih dubina vertikalne višestupanjske crpke.

Kategorija: