Betonsko reviziono okno

Betonska reviziona okna izrađuju su postupkom vibroprešanja od prirodnog agregata, cementa i dodataka.

Ona osiguravaju potpuno vodonepropusan kanalizacijski sustav.

Jednostavno i brzo se ugrađuju.

Betonska montažna revizijska okna koriste se za promjere od ø300 do ø1200 mm.