Betonska okna

Namjena proizvoda je prikupljanje, odvodnja otpadnih i oborinskih voda, kontrola i čišćenje. Betonska montažna okna sa sa armirano betonskim vertikalnim nastavcima, te konusnim završetkom, priključcima za cijevi pod točnim kutom koji je definiran projektom, sa ili bez ugrađenih penjalica, kao i svim brtvenim materijalom. Međusobno spajanje elemenata se vrši gumenom brtvom. Svi betonski proizvodni elementi izgrađeni su od ekološki prihvatljivih prirodnih materijala, koje odlikuje trajnost i stalnost mehaničkih svojstava te oni predstavljaju kvalitetan izbor materijala za potrebe izgradnje sustava odvodnje.